Swedish Language/Pronouns


Rauken Jungfrun på Gotland.
personal nominativepersonal objectivepossesive singpossesive plur
jagmigmin / mittmina
dudigdin / dittdina
hanhonomhanshans
honhennehenneshennes
dendendessdess
detdetdessdess
man / någon / vem som helstnågon / vem som helstnågonsnågons
viossvår / vårtvåra
nierer / ertera
dedemderasderas

Relativa pronomen

edit

som, vars, vilken, vad