Swedish Language/Computer Terminology


A Facit calculator from 1954.
An ABC80 home computer from 1978.

Example Sentences

edit

1. Muspekaren ser vanligtvis ut som en pil. The mouse pointer normally looks like an arrow.
2. Om du vill nå mig kan du mejla mig. If you want to reach me you can write an email.
3. Min dator gick ner för batteriet är urladdat. My computer went down becuse the battery has discharched.
4. Om du dubbelklickar på programmets ikon så startar det. If you double click on the program's icon it will start.
5. Genom att högerklicka på ikonen får du upp en meny som du kan välja ifrån. By right-clicking on the icon you will get a menu to choose from.

Exercises

edit

Translate into English
1. Jag har raderat dina onödiga filer.
2. Jag blev tvungen att formatera om hårddisken.
3. Ditt lösenord har gått ut.
4. Under menyn "redigera" hittar du "sök och ersätt".
5. Datorn måste startas om.

Translate into Swedish
6. My parents have a wireless LAN.
7. You mailbox have exceeded the limit.
8. I see that your keyboard is missing the Q-key.
9. The computer has hung so I will need to cut the power.
10. You are using to many different fonts in this report.br>

Glossary

edit
att avbrytato cancel
en dator, flera datorera computer
att dela (ut)to share
en DVD, flera DVD:era DVD
en fil, flera filera file
att formaterato format
ett fönster, flera fönstera window
en hub, flera hubbara hub
en hårddisk, flera hårddiskara hard drive
att hänga sigto hang
klipp och klistracut and paste
att klippa utto cut
att klistra into paste
att kopierato copy
att laddato load
ett lösenord, flera lösenorda password
en mapp, flera mappara folder
ett meddelande, flera meddelandena message
ett mellanslag, flera mellanslaga space (in text)
ett mejl, flera mejlan email
ett minne, flera minnena memory
att markerato highlight
en mus, flera mössa mouse
en muspekare, flera muspekarea mouse pointer
ett nät, flera näta net
ett nätverk, flera nätverka network
en nyckel, flera nycklara key (to lock, cryptographic)
en processor, flera processorera processor
ett program, flera programa program
att redigerato edit
att skickato send
en skiva, flera skivora disc
en skrivare, flera skrivarea printer
en skärm, flera skärmara screen
en skärmdump, flera skärmdumpara screen dump
att spammato spam
att sparato save
att startato start
att starta omto restart
att stängato close
att ta emotto receive
en tangent, flera tangentera key (on a keyboard)
ett tangentbord, flera tangentborda keyboard
ett typsnitt, flera typsnitta font
att visato view
att öppnato open