Swedish Language/Aspects


Typical old wind mills found on Öland island.
ongoing aspecttranslationfinished aspect (verb+particle)translation
att hoppa på en stolto jump on a chairatt hoppa sönder en stolto jump up on a chair until it breaks.
att äta ett äppleto be eating an appleatt äta upp ett äppleto finish an apple
att sy en kjolto be sewing a skirt.att sy upp ett par byxor.to finish/adjust a pair of trousers (at the tailor)
att hissa en flaggato be raising a flag.att hissa upp en flagga.to raise a flag.
att skriva en uppsatsto write an essay.att skriva färdigt en uppsats.to finish an essay.
att diskato do the dishes.att diska klart.to finish the dishes.
att slå ett barnto beat a child.att slå ihjäl ett barn.to beat a child to death.
att köra en clown till cirkusento drive a clown to the circus.att köra bort en clown.to drive away a clown.
att tömma en lådato be emptying a box.att tömma ut en låda.to empty a box.
att trycka någonto squeeze someone.att trycka till någon.to squeeze someone until it hurts.
att och skräpa.to be useless.att gå och skräpa ned.to go polluting.
att täcka ett område.to cover an area.att täcka för en lucka.to cover a vacant area.
att täcka någon.to cover (protect) someone. (military)att täcka upp för någon.to cover someone while he is absent.

Exercises

edit

Translate into English
1. Hon tog bort skräpet från källaren.
2. Han samlade in uppsatserna.
3. De lade till med båten vid bryggan.
4. Det är inte ok att hon äter upp min mat.
5. Du får äta av min mat.

Translate into Swedish
6. I don't have any money now. Can you pay the expense for me?
7. Norvegians have bought all houses in the area.
8. Finish your chewing before trying to talk!
9. The company have opened a new market.
10. I don't like that she is interfering when I try to do my homework.

Answers