Swedish Language/Particles

- Kom med mig - Come with me 1. preposition with.
- Jag med! - Me too! 2. too.
- Jag håller med - I agree. 3. post position for inclusion
- Är du med på detta. - Will you join us in this? 3. post position for inclusion
- Jag är med er. - I am with you. 3. post position for inclusion
- Jag skickar med en SCART-kabel med TV. - I will include a SCART-cable with the TV. 3. post position for inclusion


Astrid Lindgren 1907-2002 wrote "Pippi Longstocking" and other books for children.

Example text

edit

Pia har hällt upp ett glas mjölk åt varje barn. "Kom hit och fika nu!" ropar hon "Men vi har ju inte lekt klart än!", ropar Cilla tillbaka. "Ni får leka mer senare", anser Pia. Barnen sätter sig till bords och börjar äta. Kalle och Filip har tagit med sig sina leksaksbilar. De kör ikapp med bilarna mellan tallrikarna. "Låt bli och lek medan ni äter!", säger Pia. "Ni får lägga bort de där." Charlotte är klar först och vill gå ut och leka i trädgården. Pia tycker annorlunda: "Du får inte gå iväg från bordet förrän alla har druckit upp sin mjölk!"

Pia has filled a glass of milk for each child. "Come and have som buns!", she calls. "We haven't finished yet!", Cilla calls back. "You may continue playing later", Pia thinks. The children sit at the table and start to eat. Kalle and Filip have brought their toy cars. They race the cars between the plates. "Don't play while eating!", Pia says. "You must put those away." Charlotte is done first, and she wants to go out and play in the garden. Pia is of another opinion: "You may not leave the table until everybody has finished their milk!"

Exercises

edit

Translate into English
1. Vad har du gjort med henne? Hon är mycket arg på dig.
2. Flickorna har gått in i lekstugan.
3. Jag har lagt i femton kronor i automaten.
4. Hon strök under det viktigaste medan hon läste i boken.
5. Kan du titta till mina saker medan jag badar?

Translate into Swedish
6. Can you come over to me?
7. She is making herself more beautiful.
8. We walked around a lake.
9. The house was burnt down.
10. You should untie the knots before removing the shoes.

Answers

Glossary

edit
att dricka upp ett glas juiceto finish a glass of juice
att hälla upp någotto pour something, to fill with something
att köra ikappto race
att leka merto continue to play
att låta bli någotto avoid doing something, don't touch
att lägga bort någotto put something away
att ropa tillbakato call back
en trädgård, flera trädgårdara garden, several gardens
en leksaksbil, flera leksaksbilara toy car, several toy cars