Swedish Language/Participles


Swedish writer August Strindberg 1849–1912.

Present participle

edit
ConjugationInfinitivPresent participleInfinitiv
1ritaritandeTo draw
2stängastängandeTo close
3skeHon ingrep under ett skeende brott.She intervened during an ongoing crime.
4 IrregularsvinnaDet vinnande laget får ett pris.The winning team will get a price.

Perfect participle

edit
ConjugationInfinitivPerfect participle NeuterPerfect participle UtrumPerfect participle PluralTranslation
1ritaHuset är ritat av mig.Katten är ritad av Olle.Husen/Katterna är ritade av mig.The house was drawn by me./The cat was drawn by Olle.
2stängaÄrendet är stängtDörren är stängdÄrendena/Dörrarna är stängdaThe case is closed./The door is closed.
3skötaSåret är skött av mig.Blomman är skött av mig.Såren/Blommorna är skötta av mig.The wound/flower was treated by me.
4 IrregularsvinnaSlaget är vunnetMedaljen är vunnenSlagen/Medaljerna är vunnaThe battle/medal is won

Supine

edit
ConjugationInfinitivPerfect (har + supine)Pluskvamperfect (hade + supine)Translation
1ritaHan har ritat en kattHan hade ritat katten när jag komHe has drawn a cat.
2stängaHan har stängt fönstretHan hade inte stängt det när jag gickHe has closed the window.
3skötaHon har skött såret illa.Hon hade skött om det bättre om hon hade känt till riskerna.She has treated her wound badly.
4 irregularsvinnaDe har vunnit alla matcher.När de hade vunnit firade hela laget.They have won all their matches.

Verb particle becomes prefix to the verb

edit
Verb + particleParticiple (prefix + verb)Translation
Mjölken går ut den tjugoförsta marsBäst före datum för mjölken är utgånget.The milk expires on the 21:st of March. / The expiration date of the milk has passed.
Jag vill lägga till en kommentar i protokollet.De tillagda raderna är på slutet.I'd like to add a comment to the minutes. / The added rows are at the end.
Jag ska söka upp henne.Socialarbetaren bedriver uppsökande verksamhet.I'll go and look for her. / The social worker is doing field work.
Jag ska sätta in pengar på ditt konto. Är du insatt i problematiken?I'll put in money on your account / Are you familliar with the issue?
Kan du ta emot det här paketet?På bordet låg tre mottagna varor.Can you take care of this package./ Three received packages were on the table.
Stryk över det där. Det är felaktigt.Jag kan inte läsa den där meningen för den är överstruken.
Det här börjar dra ut på tiden.Föreställningen var alltför utdragen.
Om vi inte löser det här kommer företaget att gå under.En dykare fann det undergångna fartyget.
Det är dumt att låsa sig ute.Efter tre felaktiga inloggningsförsök har du blivit utelåst.
Dra ur kontakten!Kontakten är nu urdragen.
Hoppas turen håller i sig!I morgon förväntas ihållande regn.
Vi måste göra om det här.Köket har aldrig blivit omgjort.
Kan du stänga av datorn?Fotbollsspelaren har blivit avstängd från spel.
Febern kommer gå över till i morgon.Det är en övergående situation
Det var hon som kom på idén.Det var innan du ens var påkommen.

Example sentences

edit

Please translate into English

  1. Maten är uppäten.
  2. De färdiga bilarna står uppställda utanför fabriken.
  3. Hon pratar flytande svenska.
  4. När vi hade åkt upptäckte vi att vi hade glömt att ta med oss någonting att dricka.
  5. Jag har kommit på någonting nytt!