Swedish Language/Geography Terminology


Treriksröset - The geographical point where Sweden, Finland and Norway meet.

Glossary

edit
en areal, flera arealera land area
en botten, flera bottnara bottom
en by, flera byara village
ett berg, flera berga mountain
en bäck, flera bäckara stream
en flod, flera flodera river
ett fält, flera fälta field
en halvö, flera halvöara peninsula
ett hav, flera hava sea
en kanal, flera kanalera channel
en karta, flera kartora map
en kompass, flera kompassera compass
ett kulle, flera kullara hill
en kust, flera kustera coast
ett land, flera ländera land
en meter, flera metera meter
en engelsk mil, flera engelska mila mile
en mil, flera mil10 km
norrnorth
en position, flera positionera position
en sjö, flera sjöara lake
en skog, flera skogara forest
en stad, flera städera town
en stig, flera stigara path
södersouth
en väg, flera vägara road
västerwest
en å, flera åara stream
en älv, flera älvara river
en ö, flera öaran island
en öken, flera öknara desert
östereast