Introduction to Swedish/Traveling


Öresundsbron connects Sweden with Denmark since year 2000.

Example sentences edit

  1. På busshållplatsen stod tre personer och väntade. At the bus stop, three persons stood waiting.
  2. Flygplatsen Arlanda ligger mellan Stockholm och Uppsala. Arlanda airport is between Stockholm and Uppsala.
  3. Städer är större än byar. Towns are bigger than villages.
  4. Tåg och spårvagnar går på räls. Trains and trams run on rail tracks.
  5. I korsningen hade två bilar krockat. At the crossroads, two cars had collided.
  6. Den stora rondellen har två rondellhundar. The big roundabout has two roundabout dogs.
  7. Göteborg har ingen tunnelbana. There is no subway in Göteborg.
  8. Kungsleden går från Abisko och fortsätter ner mot Sareks nationalpark. Kungsleden starts at Abisko and continues down to the national park of Sarek.
  9. Finlandsfärjorna går genom Stockholms skärgård. The ferries to Finland pass through the Stockholm archipelago.

Exercises edit

Translate into English
1. Kyrkan ligger vid en vägkorsning.

2. Om du tar till vänster därborta kommer du till stan.

3. Det går tunnelbana mellan Solna centrum och Slussen.

4. Kungen bor på Drottningholms slott.

5. Du behöver inte springa över stora vägen. Det finns faktiskt en gångtunnel.

Translate into Swedish
6. The ferry between Helsingborg and Helsiingör does not take a long time.

7. The conductor asked me for tickets and any discount cards.

8. You are at the domestic terminal now. You need to proceed to the international. It is that way.

9. You must punch your ticket also when changing buses.

10. I am the guide for this group. I decide that we have a ten minute break.

Glossary edit

 
Stockholm Arlanda airport
en busshållplats, flera busshållplatsera bus stop, several bus stops
en busstation, flera busstationera bus station, several bus stations
en by, flera byara village, several villages
en flygplats, flera flygplatseran airport, several airports
en järnvägsstation, flera järnvägsstationera railway station, several railway stations
en korsning, flera korsningara crossing, several crossings
en led, flera ledera trail, several trails
en rondell, flera rondellera roundabout, several roundabouts
en räls, flera rälsara rail, several rails
en spårvagn, flera spårvagnara tram, several trams
en stad, flera städera town, several towns
en stig, flera stigara path, several paths
en taxi, flera taxibilara taxi, several taxis
en tunnelbana, flera tunnelbanoran underground, several undergrounds (Metro)