Introduction to Swedish/Agreement of forms


Grammar edit

The nominal attributive phrase edit

 
En svensk sommarstuga.... Flera svenska sommarstugor.
indefinite singularindefinite pluraldefinite singulardefinite pluraltranslation
en röd bilflera röda bilarden röda bilende röda bilarnaa red car
ett rött husflera röda husdet röda husetde röda husena red house
en vacker dagflera vackra dagarden vackra dagende vackra dagarnaa beautiful day
ett vackert ställeflera vackra ställendet vackra ställetde vackra ställenaa beautiful place

The possessive attributive phrase edit

 
The Volvo Amazon was manufactured 1956-1970.
possesive singularpossesive pluralreflective singularreflective pluraltranslation
min röda bilmina röda bilarmin röda bilmina röda bilarmy red car
din röda bildina röda bilardin röda bildina röda bilaryour red car
hans röda bilhans röda bilarsin röda bilsina röda bilarhis red car
hennes röda bilhennes röda bilarsin röda bilsina röda bilarher red car
dess röda färgdess röda färgsin röda färgsina röda färgerits red colour
någons röda bilens röda bilarsin röda bilsina röda bilarsomeones red car
vår röda bilvåra röda bilarvår röda bilvåra röda bilarour red car
er röda bilera röda bilarer röda bilera röda bilaryour red car
deras röda bilderas röda bilarsin röda bilsina röda bilartheir red car


 
possesive singularpossesive pluralreflective singularreflective pluraltranslation
mitt röda täckemina röda täckenmitt röda täckemina röda täckenmy red bed coating
ditt röda täckedina röda täckenmitt röda täckedina röda täckenyour red bed coating
hans röda täckehans röda täckensitt röda täckesina röda täckenhis red bed coating
hennes röda täckehennes röda täckensitt röda täckesina röda täckenher red bed coating
dess röda täckedess röda täckensitt röda täckesina röda täckenits red bed coating
någons röda täckenågons röda täckensitt röda täckesina röda täckensomeones red bed coating
vårt röda täckevåra röda täckenvårt röda täckevåra röda täckenour red bed coating
ert röda täckeera röda täckenert röda täckeera röda täckenyour red bed coating
deras röda täckederas röda täckensitt röda täckesina röda täckentheir red bed coating

The nominial predicative phrase edit

 
indefinite singularindefinite pluraldefinite singulardefinite pluraltranslation
en bil är nödvändigflera bilar är nödvändigabilen är nödvändigbilarna är nödvändigaa car is necessary
ett metspö är nödvändigtflera metspön är nödvändigametspöet är nödvändigtmetspöna är nödvändigaa fishing rod is necessary
en flicka blev ledsenflera flickor blev ledsnaflickan blev ledsenflickorna blev ledsnaa girl became sad
ett barn blev ledsetflera barn blev ledsnabarnet blev ledsetbarnen blev ledsnaa child became sad
en flicka heter Elisabetflera flickor heter Elisabethon heter ElisabetDe heter Elisabetone girl's name is Elisabet
en flicka kallas Bettanflera flickor kallas Bettanhon kallas BettanDe kallas Bettanone girl is called Bettan

The possessive predicative phrase edit

possesive singularpossesive pluraltranslation
min bil är nödvändigmina bilar är nödvändigamy cars are necessary
mitt metspö är nödvändigtmina metspön är nödvändigamy fishing rods are necessary
min bil blev smutsigmina bilar blev smutsigamy cars became dirty
mitt glas blev smutsigtmina glas blev smutsigamy glass became dirty

Exercise edit

Please translate into Swedish.

1. He bought two red flowers.
2. The dirty water is not healthy.
3. Our young daughters are called Cissi and Gittan.
4. Several brave cows went outside of the fence.
5. The singer of the band has a new girl friend.
Please translate into English..

6. Min pojkvän får inte kyssa andra tjejer.
7. Hennes gamla föräldrar har tre stora hundar.
8. Deras barn är elaka mot våra barn.
9. Simläraren har lärt många barn att simma.
10. Vi säljer bara täcken med den här färgen.