Introduction to Swedish/Definite forms


Grammar edit

Definite form for Swedish nouns are marked by endings depending on declension.


the paintingtavlan
a paintingen tavla
several paintingsflera tavlor
that paintingden tavlan
these paintingsde här tavlorna


 
Midsummer dance by Anders Zorn, 1903
Declensionsing indefiniteplur indefinitesing definiteplur definiteTranslation
1.1aen tavlaflera tavlorden tavlande här tavlornaa painting
1.2aen bilflera bilarden bilende här bilarnaa car
1.3aen rättflera rätterden rättende här rätternaa plate
2.3bett partiflera partierdet partietde här partiernaa party (political)
2.4aett äppleflera äpplendet äppletde här äpplenaa apple
2.5aett trädflera träddet trädetde här trädena tree
1.6aen vikarieflera vikarierden vikariende här vikariernaa deputy
2.7aett centrumflera centradet centrumetde här centrumen/centrena centre
2.8aett stadiumflera stadierdet stadietde här stadiernaa state
1.9aen browserflera browsersden browsernde här browsernaa browser
2.9bett fanflera fansdet fansetde här fansena fan

Demonstrative pronouns edit

den här/det härthis
den där/det därthat
de härthese
de därthose

Example sentences edit

Många äpplen har fallit från träden. Many apples have fallen from the trees.
Cecilia plockade äpplena som låg på marken. Cecilia picked up the apples which were on the ground
Första stadiet i sjukdomen är att man känner sig yr. The first stage of the illness is dizziness.
Jag tycker att den nya vikarien är söt. I think the new deputy is cute.
Domaren hade bestämt sig i förväg. The judge had made his decision in advance.
Den här rätten ser inte lika god ut som den där! This plate does not look as tasty as that one!

Exercise edit

Translate into Swedish

1. The elk want liberty.

2. This boy has many talents.

3. The artist is Anders Zorn.

4. All parties agree in this decision.

5. The Swedes eat herring both at Christmas and midsummer.

Translate into English

6. Kungen är Sveriges statschef.

7. Fansen får autografer av idolen.

8. Fiskaren fiskar sill.

9. Brottslingarna är hos polisen.

10. Du måste fylla i de här blanketterna.

Answers to exercises