Introduction to Swedish/Adjectives


Grammar edit

Regular Inflection

rödrödarerödastred
fånigfånigarefånigastfoolish

for long adjectives following kind of bending is used as an alternative:

fantastiskmer fantastiskmest fantastiskfantastic
intelligentmer intelligentmest intelligentintelligent

Irregular Inflection

litenmindreminstsmall
långlängrelängstlong / tall
mycketmermestmuch
mångaflerflestmany
storstörrestörstbig

Example sentences edit

Vem är räddast? Who is the most scared?
Mia är räddare än Moa. Mia is more scared than Moa.
En liten hund är ofta rädd för en stor. A small dog is often scared of a big dog.
Den lilla hunden är rädd för den stora. The small dog is scared of the big dog.

Example text edit

 
The Volvo 240 series manufactured 1974-1993.

Den första bilen

Kalle skulle köpa sin första bil. Han var inte ute efter en stor familjebil, utan tänkte nöja sig med något litet och smidigt. Han hade sett på TV att det var rea på många bilar nu. Bilhandlaren visade runt bland olika modeller: "Den här störst och den där borta är mest miljövänlig..." "Jag vill ha en grön bil", sa Kalle. "I så fall får det bli den som står längst ner i hörnet!", föreslog bilhandlaren. Kalle betalade och körde iväg med sin nya bil.


The first car

Kalle was going to buy his first car. He wasn't looking for a big family car as he would be ok with something small and handy. On TV, he had seen that there were sales on many cars now. The car dealer was demonstrating various models: "This is the biggest one, and that one over there is the most environment friendly..." "I would like to have a green car", Kalle said. "In that case you should take the one standing far down in the corner!", the car dealer suggested. Kalle paid and went off with his new car.

Exercises edit

Please translate into Swedish

1. The car is red.

2. She is more foolish than I am.

3. He is the cutest boy in the class.

4. It is a nice dog.

5. The big house is smaller than the small church.

Please translate into English

6. Den långa tjejen är vackrast i skolan.

7. Betala till den stora killen i hörnet!

8. Han är vackrare nu än då.

9. Hon är ute efter en lång kille.

10. Jag föreslår att du nöjer dig med en bilhandlare.

Answers to exercises

Glossary edit

(att) betalato pay
en bilhandlarea car dealer
blandamong
en familjebila family car
(att) föreslåto suggest
gröngreen
en hunda dog
ett hörna corner
en killea boy
en kyrkaa church
att köra(to) drive
I så fallIn that case
ivägaway
litensmall
långlong / tall
en miljöan environment
miljövänligenviormentally friendly
nynew
någotsomething
(att) nöja sig medto be satisfied with
en reasales
(att) visa runtto show an area
räddscared
en skolaschool
(att) ståto stand
smidighandy
snyggcute
snällnice
TVTV
en tjeja girl
vackerbeautiful
(att) vara ute efterto be looking for
vemwho
vänligfriendly
änthan