Ἐκκλησία

Ἐκκλησία: a Wikiversity practicum
Ἐκκλησία

ἐκκλησία - mobile assembly - in today's language, organization

School of Theology
New Testament Greek Department
Module: Ἐκκλησία
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Biblical Studies and Introductory Ancient Greek Language

Λεξικόν: κοινωνίαἐκκλησίααγάπηφιλίαστοργήερωςθέλημα

So many people are lost and confused about the wonderful and simple message of the New Testament. A good way to dive in is to look for key concepts that are easy to grasp and plug the main terms into a lexicon (Λεξικόν). Things like community, church, love, brotherhood and family are starting points. ἐκκλησία (ek-lee-zi-a) is another of the most mistranslated words in the common English versions of the New Testament.

Upon this rock...

edit

ἐκκλησία is ...

(Matthew 16:18)

"...upon this rock I will build my organization"


Other instances

edit

Besides "church", ἐκκλησία has also been translated to 'assembly'... We need to be heading toward αγάπη for now but we'll come back to this later.

edit

Strong's number: 1577 - ἐκκλησία