Φιλία: a Wikiversity practicum
Φιλία

φιλία - affection

School of Theology
New Testament Greek Department
Module: Φιλία
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Biblical Studies and Introductory Ancient Greek Language

Λεξικόν: κοινωνίαἐκκλησίααγάπηφιλίαστοργήερωςθέλημα

So many people are lost and confused about the wonderful and simple message of the New Testament. A good way to develop an understanding is to look for key concepts that are easy to grasp. These build context when organized into a lexicon (Λεξικόν). Things like community, church, love, brotherhood and family are starting points. φιλία (filia or filao) is an important Greek word.

Peter's 7-step program edit

Seven steps to αγάπη.

(II Peter 1:5-7)

"...add to your faith, virtue..."


Other instances edit

ἐκκλησία = κοινωνία + αγάπη

faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly affection (φιλία-delphia), love (αγάπη)

Affection - φιλία

Notes, References and External links edit

Strong's number: 3588 - φιλία