Αγάπη: a Wikiversity practicum
Αγάπη

αγάπη - perfect love

School of Theology
New Testament Greek Department
Module: Αγάπη
Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Biblical Studies and Introductory Ancient Greek Language

Λεξικόν: κοινωνίαἐκκλησίααγάπηφιλίαστοργήερωςθέλημα

So many people are lost and confused about the wonderful and simple message of the New Testament. A good way to develop an understanding is to look for key concepts that are easy to grasp. These build context when organized into a lexicon (Λεξικόν). Things like community, church, love, brotherhood and family are starting points. αγάπη (uh-gop-ee) is a Greek word whose meaning is nearly lost.

Upon this rock... Edit

God is αγάπη.

(John 13:34)

"...a new commandment..."


Other instances Edit

ἐκκλησία = κοινωνία + αγάπη

Affection - φιλία

Notes, References and External links Edit

Strong's number: 25 - αγάπη