Swedish Language/Regular Verbs


Grammar edit

Tema edit

 
Carl Larsson
Conjugationatt + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
First conjugationritaritarritaderitatrita!to draw
Second conjugationköpaköperköpteköptköp!to buy
Third conjugationskeskerskeddeskettske!to happen

Preteritum edit

Conjugationatt + infinitivimperfekt (imperfektiv preteritum)perfekt (perfektiv preteritum)pluskvamperfektTranslation
imperfekthar + supinumhade + supinum
First conjugationatt ritaritadehar ritathade ritatto draw
Second conjugationatt köpaköptehar köpthade köptto buy
Third conjugationatt skeskeddehar sketthade skettto happen

Futurum simplex edit

Conjugationatt + infinitivska + infinitivkommer att + infinitiv= presensTranslation
First conjugationatt ritaska ritakommer att ritaritarwill draw/is going to draw
Second conjugationatt köpaska köpakommer att köpaköperwill buy/is going to buy
Third conjugationatt skeska skekommer att skeskerwill happen/is going to happen

Futurum preteriti edit

Conjugationatt + infinitivskulle + infinitivTranslation
First conjugationatt ritaskulle ritawas going to draw
Second conjugationatt köpaskulle köpawas going to buy
Third conjugationatt skeskulle skewas going to happen

Futurum exaktum edit

Conjugationatt + infinitivska ha + perfektperfektTranslation
First conjugationatt ritaska ha ritathar ritatwill have drawn
Second conjugationatt köpaska ha köpthar köptwill have bought
Third conjugationatt skeska ha sketthar skettwill have happened

Futurum exaktum preteriti edit

Conjugationatt + infinitivskulle ha + perfektTranslation
First conjugationatt ritaskulle ha ritatwould have drawn
Second conjugationatt köpaskulle ha köptwould have bought
Third conjugationatt skeskulle ha skettwould have happened

Examples edit

Det regnar i stan. It is raining in the town.
Jag slängde mina gamla byxor. I threw away my old trousers.
Hon har flytt från sitt hemland. She has fled from her homeland.
Vi hade tittat på flera hus innan vi bestämde oss för detta. We had looked at several houses before we decided on this one.
De ska cykla till bion. They will bike to the cinema.
Om tre år slutar jag skolan. In three years, I'll be done with school.
Ni ska ha gjort läxan tills på torsdag! Have your homework done by Thursday!
I morgon vid den här tiden har jag åkt buss i två timmar. Tomorrow at this time, I'll have taken the bus in two hours.
Han skulle ha väntat på bussen i tre minuter till. He should have waited for the bus for three more minutes.

List of common regular verbs edit

First conjugation edit

att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att dansadansardansadedansatdansa!to dance
att hoppahopparhoppadehoppathoppa!to jump
att spelaspelarspeladespelatspela!to play
att tränatränartränadetränatträna!to train/work out
att visavisarvisadevisatvisa!to show

Second conjugation (-er) edit

Conjugation 2a (-er, -de, -t) edit

att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att förlängaförlängerförlängdeförlängtförläng!to prolong
att hängahängerhängdehängthäng!to hang
att ringaringerringderingtring!to ring
att stängastängerstängdestängtstäng!to close

Conjugation 2b (-er, -te, -t) edit

att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att lekalekerlektelektlek!to play
att stekastekerstektestektstek!to fry
att tyckatyckertycktetyckttyck!to think (opinion)
att tänkatänkertänktetänkttänk!to think (use brain/opinions)

Third conjugation edit

att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att grogrorgroddegrottgro!to grow
att sysyrsyddesyttsy!to sew

Glossary edit

pluskvamperfektpluperfect
preteritumpreterite