Collaborative computing/Ordering systems

En koordinationsmekanisme er et organisatorisk element som består af: en koordinationsprotokol (en indforstået aftale) et artefakt (det synlige objekt).

Tre vigtige elementer om koordinationsmekanismer:

- Forprogrammering. Der skal forberedes aspekter på forhånd; ikke ad hoc! F.eks. et (statisk artefakt) skoleskema.

- Er altid under-specificeret.

- Vil uundgåeligt altid komme ud for situationer som ingen tænkte på da KM’en blev udarbejdet (beyond its bounds).

Ordering systems er en klynge af cooperative praksisser og artefakter, der afgrænser/begrænser koordination, f.eks. koordinering af et møde kræver mange koordinationsmekanismer. Eksempelvis kan ordering systems være kalendre & ure, agendas & minutter. En udfordring kan være at designe et godt og velfungerende ordering systems.