pl Językiem ojczystym tego użytkownika jest język polski.