lv Šim lietotājam latviešu valoda ir dzimtā valoda.