Less then 40% correct answers is failUnderkänd (U)
40% correct answers is passGodkänd (G)
60% correct answersVäl Godkänd (VG)
80% correct answersMycket Väl Godkänd (MVG)


Grammar edit

1 Fill in en or ett

Det ligger

äpple i korgen.
Fordonet där borta är

bil.

2 Fill in en or ett

Malmö har

flygplats.
Det är

hus.

3 Fill in en or ett

Sverige har

populär kung.
De har bara

täcke.
Han har fällt

träd.

4 Fill in en or ett

Jag vet att

älg är större än

flicka.
Uppsala är

stad som har

centrum.

5 Fill in en or ett

Är du

fiende?

6 Fill in the correct form of the adjective snygg (good looking)

Han är en

kille.

7 Fill in the correct form of snygg

Hon har

kläder.

8 Fill in the correct form of snygg

Min tjej är

.

9 Fill in the correct form of snygg

Det är ett

bord.

10 Fill in the correct form of snygg

Hans skor är

.

Translation English-Swedish edit

11

Hon är kortare än jag.

12

Man får inte gå på järnvägsrälsen.

13

Vad vill ni ha att dricka?

Vocabulary edit

14 Translate into Swedish

a shed

several sheds

15

thousand

16

half an hour

17

a quarter

18

hello

19

to work

20

an animal

several animals

21

big

bigger

the biggest

22 Translate into English

vacker

23

de här

Facts edit

 

24 Who is the queen?

René Descartes besökte drottning

.

25 Which ship?

Gustaf II Adolf lät bygga regalskeppet

, som nu finns på ett museum i Stockholm.

26 Which light house?

Fyren

står på Ölands södra udde.

27 Which year?

Gustav Vasa blev kung år

.

28 Which town?

Vinga ligger utanför

.

29 Which politician?

Statsminister

blev mördad i Stockholm 1986.