Hallo (hah-low) - Hello
Goeiedag (gwee-uh-dach) - Good day
Goeiemiddag (gwee-uh-muh-dach) - Good afternoon
Goeienaand (gwee-uh-naand) - Good evening

Hoe gaan dit? (hoo gahn duht) - How are you?
Goed, en met jou? (goot ehn meht yoe) - Fine, and you?
Goed dankie (goot dung-key) - Fine thanks.

My naam is ... (may nahm uhs ...) - My name is ...

Asseblief (ah-suh-bleef) - Please
Dankie (dung-key) - Thank you